05. QL BN Điều trị nội trú - Quản lý bệnh viện

Chức năng

-    Quản lý bệnh nhân nhập viện.
-    Quản lý bệnh nhân nhập khoa.
-    Quản lý bệnh nhân xuất khoa.
-    Quản lý bệnh nhân xuất viện.
-    Quản lý bệnh nhân chuyển viện.
-    Quản lý bệnh nhân hiện diện tại khoa.
-    Yêu cầu cận lâm sàng.
-    Viện phí tại khoa.
-    Chỉ định tạm ứng.
-    Quản lý tủ trực thuốc, vật tư tiêu hao.
-    Quản lý dự trù thuốc.
-    Quản lý dự trù vật tư tiêu hao tại khoa.
-    Quản lý hoàn trả thuốc.
-    Quản lý đơn thuốc cho về.
-    Quản lý thông tin dấu sinh tồn.
-    Quản lý dị ứng thuốc.
-    Quản lý thông tin tử vong.
-    Quản lý thông tin tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.
-    Quản lý thông tin phẫu thuật thủ thuật.
-    Quản lý thông tin sản phụ.
-    Quản lý thông tin trẻ sơ sinh.
-    Quản lý chi phí sơ sinh theo mẹ.
-    Theo dõi công nợ.
-    Phiếu công khai thuốc và viện phí.
-    In phiếu thanh toán viện phí.
-    Chuyển số liệu thanh toán xuống viện phí.
-    Xem kết quả cận lâm sàng trên mạng.
-    Xem hồ sơ bệnh án.
-    In giấy ra viện.
-    In giấy chuyển viện.

Mô tả chi tiết

♦ Danh sách bệnh nhân chờ nhập khoa được tiếp nhận từ khoa khám bệnh, khoa cấp cứu hoặc từ khoa khác đến.
♦ Cung cấp thông tin bệnh sử, điều trị của bệnh nhân cho bác sĩ:
-  Cho phép nhập vào các thông tin về diễn biến bệnh của bệnh nhân (lâm sàng, cận lâm sàng), cũng nh­ư chẩn đoán và các y lệnh điều trị của bác sĩ.
-  Cho phép truy cập vào CSDL bệnh án của bệnh nhân để tìm hiểu thêm về tiền sử bệnh trước đó.
-  Diễn biến bệnh hàng ngày được số hóa để có thể thể hiện trên biểu đồ cho phép bác sĩ có cái nhìn trực quan về tình trạng của bệnh nhân.
♦ Cho phép gửi thông tin yêu cầu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến các khoa cận lâm sàng, nếu bệnh nhân cần phải làm xét nghiệm cận lâm sàng trong quá trình chẩn đoán.
♦ Cho phép gửi thông tin yêu cầu khám chuyên khoa, nếu bệnh nhân cần được khám chuyên khoa tại một phòng khám khác.
♦ Kết quả cận lâm sàng kèm với hình ảnh được trả về qua mạng nội bộ, giúp bác sĩ theo dõi trực tiếp trên phần mềm mà không cần xem qua phiếu kết quả của bệnh nhân.
♦ Quản lý các tr­ường hợp tử vong:
-  Chẩn đoán của bác sỹ lâm sàng.
-  Biên bản kiểm thảo tử vong.
-  Mổ tử thi, khám nghiệm, kết luận giải phẫu bệnh để thẩm định chẩn đoán của bác sỹ lâm sàng là đúng, sai, lý do đúng sai.
-  Quản lý hình ảnh giải phẫu bệnh lý phục vụ hội nghị và l­ưu trữ.
-  Kết luận của khoa giải phẫu bệnh.
♦ Hỗ trợ công tác chuyên môn phục vụ ng­ười bệnh:
-  Cung cấp thông tin về thuốc cho bác sĩ (thuốc cận date, thuốc cần sử dụng gấp, số lượng thuốc hiện còn tại khoa d­ược).
-  Cảnh báo cho bác sĩ trong các tr­ờng hợp chỉ định thuốc không hợp lý (bệnh nhân dị ứng thuốc).
-  Quản lý thuốc dùng hàng ngày của bệnh nhân (thuốc dự trù thường quy).
-  Quản lý thuốc bệnh nhân dùng khi cấp cứu (thuốc tủ trực).
-  Quản lý cấp đơn thuốc cho về.
-  Quản lý chi phí bệnh nhân sơ sinh theo mẹ.
-  Dự trù thuốc cho bệnh nhân tại khoa, lĩnh thuốc, cấp phát thuốc, trả lại thuốc.
-  Dự trù, cấp phát vật t­ư tiêu hao (bông băng, cồn, gạc,... )
-  Quản lý tủ thuốc cấp cứu, theo dõi nhập xuất tồn tủ trực của khoa.
-  Các phiếu dự trù, phiếu bù tủ trực thuốc, vật tư y tế sẽ đư­ợc chuyển xuống chư­ơng trình quản lý khoa d­ựợc.
-  Quản lý chi phí khác sử dụng tại khoa.
-  Thông báo chi tiết về chi phí điều trị cho bệnh nhân (chính sách, BHYT, dịch vụ ) : Tiền thuốc, giư­ờng bệnh, tiền xét nghiệm, viện phí,... có đối chiếu (theo dõi công nợ ) với số tiền bệnh nhân đã nộp (tạm ứng), để tránh các tr­ường hợp thất thoát viện phí.
-  Gửi thông tin yêu cầu cấp phát thuốc đến khoa d­ược.
-  Gửi thông tin chi phí điều trị đến bộ phận tài chính để thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm và tiền thuốc của bệnh nhân.
-  Tập hợp chính xác viện phí : BHYT, Người nghèo, Trẻ em dưới 6 tuổi, Dịch vụ…
   • In bảng kê viện phí của bệnh nhân.
   • Đối chiếu các khoản: tạm ứng, thu trước, miễn giảm...của bệnh nhân.
   • Bảng kê các khoản thu của khoa, bác sĩ chỉ định, bác sĩ thực hiện.
♦ In ra các thông tin:
-  Phiếu yêu cầu dịch vụ cận lâm sàng
-  Đơn thuốc ( thuốc độc, gây nghiện, đặc trị, BHYT, ngòai danh mục BV…)
-  Phiếu ký nhận lĩnh thuốc .
-  Phiếu công khai thuốc và viện phí.
-  In giấy ra viện.
-  Giấy giới thiệu chuyển viện.
-  Sổ tình hình nhập - xuất khoa
-  Sổ nhập- xuất viện, chuyển viện
-  Sổ thống kê nhập - xuất – tồn thuốc tại khoa.
-  Sổ thống kê nhập - xuất – tồn VTYT tại khoa.
-  Danh sách bệnh nhân nhập khoa.
-  Danh sách bệnh nhân đang điều trị tại khoa.
-  Danh sách bệnh nhân đã xuất khoa.
-  Danh sách bệnh nhân xuất viện.
-  Danh sách bác sĩ chỉ định dịch vụ
-  Danh sách bác sĩ thực hiện dịch vụ.