06. QL Kho Dược - Quản lý bệnh viện

Chức Năng

♦ Quản lý nhập kho :
-    Lập phiếu nhập kho.
-    In phiếu nhập kho.
-    Lập phiếu tái nhập kho.
-    In phiếu tái nhập kho.
-    Lập phiếu dự trù kho cấp.
-    In phiếu dự trù kho cấp.
-    Lập phiếu dự trù mua hàng.
-    In phiếu dự trù mua hàng.
-    Theo dõi công nợ nhà cung cấp.
-    In công nợ.
-    Lập phiếu người bệnh trả thuốc.
-    Lập phiếu thu hồi cơ số tủ trực.
-    Lập phiếu hoàn trả cơ số tủ trực.
♦ Quản lý Xuất kho :
-    Phiếu xuất chuyển kho.
-    Phiếu xuất chuyển nguồn.
-    Phiếu xuất hoàn trả nhà cung cấp.
-    Phiếu xuất bổ sung cơ số tủ trực.
-    Phiếu phát thuốc.
-    Duyệt cấp theo người bệnh.
-    Duyệt cấp hao phí theo khoa phòng.
-    Duyệt hoàn trả thuốc theo người bệnh.
-    Duyệt hoàn trả thuốc theo khoa phòng.
-    Duyệt bù tủ trực theo người bệnh.
-    Duyệt bù tủ trực theo khoa phòng.
-    Duyệt cấp theo kho dự trù.
-    Phiếu xuất khác : xuất do hỏng, vở, hết date.
-    In phiếu xuất kho.
-    In phiếu lĩnh : tách theo nhóm thuốc, gây nghiện hướng tâm thần, vật tư tiêu hao, …
-    In phiếu bù : tách theo nhóm thuốc, gây nghiện hướng tâm thần, vật tư tiêu hao, …
♦ Báo cáo :
-    Sổ kho.
-    Thẻ kho.
-    Thẻ kho cơ số tủ trực.
-    Sổ chi tiết hàng hóa.
-    Chi tiết xuất kho theo mặt hàng.
-    Báo cáo nhập xuất tồn kho :
    + Theo lô sản xuất, hạn dùng.
    + Theo nhà cung cấp.
-    Báo cáo nhập xuất tồn khoa.
-    Tổng hợp nhập xuất kho (dùng để đối chiếu).
-    Bảng kê đơn thuốc.
-    Báo cáo xuất kho theo ngày.
-    Báo cáo xuất kho theo khoa phòng.
-    Báo cáo nhập kho.
-    Bảng kê hóa đơn mua hàng.
-    Báo cáo nhập từ kho trung tâm.
-    Báo cáo sử dụng theo kho.
-    Báo cáo sử dụng theo khoa.
-    Theo dõi hoàn trả các khoa.
-    Biên bản kiểm kê.
-    Biên bản kiểm nhập.
-    Biên bản kiểm nhập kiêm phiếu nhập kho.
-    Biên bản thanh lý, hủy.
-    Thống kê thuốc gần hết hạn dùng.
-    Thống kê thuốc thấp hơn tồn tối thiểu.
-    Theo dõi giá bán.
-    Biến động giá mua.
-    Phiếu tổng hợp y lệnh.
-    Báo cáo sử dụng thuốc.
-    Báo cáo sử dụng hóa chất.
-    Báo cáo sử dụng vật tư y tế.
-    Tổng hợp đã sử dụng.
-    Báo cáo công tác dược.
-    Báo cáo công tác dược bệnh viện.

Mô tả chi tiết

♦ Quản lý danh mục thuốc, vật tư theo các danh mục chuyên môn như : nhóm, loại, hãng sản xuất, nước sản xuất, nhà cung cấp, nhóm dược bệnh viện, nhóm in, ...
♦ Nhận thông tin yêu cầu cấp phát thuốc từ khoa khám bệnh, cấp cứu và các khoa lâm sàng.
-  Duyệt cấp theo kho dự trù (kho lẻ dự trù cấp từ kho chẳn).
-  Duyệt cấp thuốc, vật tư y tế theo người bệnh, chuyển thông tin tiền thuốc vào chi phí điều trị của người bệnh.
-  Duyệt bù cơ số tủ trực.
-  Duyệt hoàn trả thuốc từ các khoa về khi bệnh nhân không dùng thuốc (giảm liều, lĩnh nhầm, tử vong,...), hỏng vỡ tại khoa nhập về để huỷ.
-  Cho phép thu hồi, huỷ các phiếu lĩnh không hợp lệ.
-  Quản lý xuất kho theo nguyên tắc nhập tr­ước - xuất trư­ớc, có quan tâm tới giá thực tế của từng lô thuốc đ­ược cấp phát.
♦ Ghi nhận các thông tin nhập kho và xuất kho. Thông tin xuất nhập kho được quản lý về số lượng, giá trị và lô sản xuất cũng như­ hạn dùng của từng loại thuốc nhập. 
-  Cho phép nhập thuốc từ ngoài vào và xuất đi các khoa, quản lý sản xuất dư­ợc tại Bệnh viện (thuốc đông y, pha chế dịch truyền,...)
-  Xuất trả lại nhà cung cấp khi sai quy cách, mất chất l­ượng và huỷ thuốc theo lô không đạt tiêu chuẩn.
-  Xuất khác : Xuất đi chống dịch, khám sức khỏe,...
-  Xuất huỷ : hỏng vỡ, quá hạn sử dụng.
-  Các báo cáo xuất nhập, thẻ kho, báo cáo tồn và các báo cáo tổng hợp khác theo biểu mẫu của ngành y tế và theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
-  Cảnh báo trong các tr­ường hợp thuốc sắp hết hạn, hoặc số lư­ợng dữ trữ thấp hơn tồn tối thiểu được quy định trong kho.
-  Báo cáo nhập xuất tồn toàn viện.
-  Báo cáo nhập xuất tồn từng kho.