02. QL Phòng khám - Quản lý bệnh viện

Chức năng

-    Hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám ra màn hình LCD.
-    Ghi nhận các thông tin ngày giờ khám bệnh.
-    Ghi nhận thông tin triệu chứng lâm sàng ban đầu.
-    Ghi nhận thông tin diễn biến bệnh.
-    Ghi nhận thông tin chẩn đoán bệnh : chẩn đoán chính, chẩn đoán kèm theo.
-    Ghi nhận thông tin bác sĩ điều trị.
-    Kê đơn thuốc.
-    Chỉ định cận lâm sàng.
-    Chỉ định phẫu thuật – thủ thuật.
-    In đơn thuốc, in phiếu chỉ định theo mẫu.
-    Ghi nhận thông tin dấu sinh tồn.
-    Cảnh báo thuốc cận date, thuốc cần sử dụng gấp.
-    Thể hiện số lượng tồn kho theo thời gian thực (real-time).
-    Quản lý thông tin phẫu thuật – thủ thuât.
-    Quản lý thông tin tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.
-    Quản lý tủ trực thuốc, vật tư tiêu hao phòng khám.
-    Quản lý thông tin dị ứng thuốc.
-    Quản lý thông tin xử trí khám :
    + Cấp toa thuốc cho về.
    + Hẹn tái khám.
    + Khám thêm chuyên khoa khác.
    + Chuyển khám.
    + Chuyển viện.
    + Nhập viện.
    + Điều trị ngoại trú.
-    Cho phép xem lại các lần khám trước của bệnh nhân.
-    Cho phép xem lại các lần sử dụng thuốc trước và các cận lâm sàng đã dùng.
-    Người dùng có thể  tìm kiếm thông tin khám bệnh với 1 số tiêu chí đơn giản.

Mô tả chi tiết

♦ Thể hiện danh sách bệnh nhân chờ khám theo từng phòng khám.
-  Có thể kết xuất danh sách ra màn hình LCD, kết nối với hệ thống quản lý hàng đợi, gọi người bệnh vào khám bằng loa.
♦ Cung cấp thông tin bệnh sử và điều trị của bệnh nhân cho bác sĩ :
-  Cho phép nhập vào các thông tin về triệu chứng bệnh của bệnh nhân (lâm sàng, cận lâm sàng), cũng nh­ư chẩn đoán và các y lệnh điều trị của bác sĩ.
-  Cho phép truy cập vào CSDL bệnh án của bệnh nhân để tìm hiểu thêm về tiền sử bệnh trước đó.
-  Cho phép lấy lại các chẩn đoán của đợt khám trước giúp giảm bớt thao tác nhập liệu.
♦ Gửi thông tin yêu cầu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến Phân hệ Quản lý cận lâm sàng, nếu bệnh nhân cần phải làm xét nghiệm cận lâm sàng trong quá trình chẩn đoán.
♦ Gửi thông tin yêu cầu khám chuyên khoa, nếu bệnh nhân cần được khám chuyên khoa tại một phòng khám khác trong hệ thống các phòng khám của bệnh viện.
♦ Kết quả cận lâm sàng kèm với hình ảnh được trả về qua mạng nội bộ, giúp bác sĩ theo dõi trực tiếp trên phần mềm mà không cần xem qua phiếu kết quả của bệnh nhân.
♦ Gửi thông tin yêu cầu cấp phát thuốc cho bệnh nhân đến quầy phát thuốc hoặc khoa dược.
-  Cho phép sử dụng toa thuốc mẫu hoặc cho lại toa thuốc của đợt khám trước.
-  Thể hiện số lượng tồn kho theo thời gian thực (real-time).
-  Cảnh báo thuốc cận date, thuốc cần sử dụng gấp.
-  Căn cứ vào toa thuốc, gửi thông tin yêu cầu cấp phát thuốc cho bệnh nhân đến Quầy BHYT hoặc Nhà thuốc (nếu bệnh nhân đồng ý mua thuốc).
♦ Gửi thông tin chi phí đến bộ phận tài chính để thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm và tiền thuốc của bệnh nhân.
-  Tập hợp chính xác viện phí: BHYT, Người nghèo, Trẻ em dưới 6 tuổi, Dịch vụ…
-  In bảng kê viện phí của bệnh nhân.
-  Đối chiếu các khoản : thu trước, tạm ứng, miễn giảm...của bệnh nhân
-  Bảng kê các khoản thu của khoa khám bệnh, bác sĩ chỉ định, bác sĩ thực hiện
♦ Quản lý thông tin cung cấp cho người nhà bệnh nhân (được bệnh viện cho phép):
-  Thông qua mạng máy tính cung cấp các thông tin về triệu chứng bệnh của bệnh nhân (lâm sàng, cận lâm sàng), cũng nh­ư chẩn đoán và các y lệnh điều trị của bác sĩ.
-  Thông qua mạng máy tính cho phép người nhà bệnh nhân truy cập vào CSDL để tìm kiếm thông tin bệnh nhân như vị trí nội trú, tình hình bệnh, chi phí.
♦ Ghi nhận các xử trí của bác sĩ :
-  Cấp toa thuốc cho về.
-  Hẹn tái khám.
-  Khám thêm chuyên khoa khác : chuyển thông tin sang phòng khám khác, cấp số thứ tự khám, chuyển chi phí khám ra viện phí chờ đóng tiền.
-  Chuyển viện : in giấy chuyển viện, chuyển thông tin vào báo cáo chuyển viện.
-  Nhập viện : chuyển thông tin vào bệnh án nội trú.
-  Điều trị ngoại trú : chuyển thông tin vào bệnh án ngoại trú.
♦ In ra các thông tin:
-  Phiếu yêu cầu dịch vụ cận lâm sàng
-  Đơn thuốc bảo hiểm, đơn thuốc dịch vụ.
-  Giấy hẹn khám cho bệnh nhân điều trị ngoại trú.
-  Giấy giới thiệu chuyển viện.
-  Giấy giới thiệu nhập viện.
-  Sổ nhập, chuyển viện, hẹn tái khám.
-  Sổ thống kê nhập - xuất – tồn VTYT tại phòng khám
-  Sổ thống kê nhập - xuất – tồn thuốc tại phòng khám.
-  Danh sách thuốc, VTYT bệnh nhân dùng.
-  Danh sách bác sĩ chỉ định dịch vụ
-  Danh sách bác sĩ thực hiện dịch vụ.