09. QL Xét nghiệm - Quản lý bệnh viện

Chức năng

♦ Danh mục :
-    Tên xét nghiệm.
-    Đơn vị tính.
-    Sổ xét nghiệm.
-    Chỉ số bình thường nam.
-    Chỉ số bình thường nữ.
♦ Phiếu lấy mẫu :
-    Số thứ tự bệnh phẩm.
-    Ngày lấy mẫu.
-    Thông tin hành chính bệnh nhân.
-    Thông tin bác sĩ chỉ định.
-    Thông tin kỹ thuật viên lấy mẫu.
-    Thông tin yêu cầu xét nghiệm.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân : chờ lấy mẫu, đã lấy mẫu, đã có kết quả.
-    Quản lý vật tư sử dụng.
♦ Phiếu kết quả :
-    Nhập thông tin kết quả xét nghiệm.
-    Thông tin kỹ thuật viên xét nghiệm.
-    In phiếu kết quả.
-    Tự động tính Low, Height dựa theo chỉ số bình thường.
-    Thống kê danh sách bệnh nhân : Đã có kết quả, chưa có kết quả, hẹn trả kết quả.
-    Theo dõi các lần xét nghiệm của bệnh nhân.
-    Chuyển kết quả về các khoa phòng qua mạng nội bộ.
♦ Báo cáo :
-    Báo cáo danh sách bệnh nhân xét nghiệm.
-    Sổ theo dõi kết quả xét nghiệm.
-    Báo cáo hoạt động cận lâm sàng.
-    Thống kê số mẫu xét nghiệm.
-    Báo cáo danh sách bệnh nhân gởi kết quả.
-    Khai báo định mức hóa chất.
-    Báo cáo sử dụng hóa chất theo định mức.
♦ Kết nối máy :
-    Kết nối 1 chiều được hầu hết các máy xét nghiệm có đường kết nối và tín hiệu ra.
-    Có khả năng kết nối 2 chiều.

Mô tả chi tiết

♦ Danh sách bệnh nhân chờ thực hiện được nhận từ khoa khám bệnh, cấp cứu và các khoa lâm sàng và được quản lý như sau :
-   Bệnh nhân khám bệnh, bệnh nhân cấp cứu :
    • Bệnh nhân dịch vụ phải đóng tiền trước khi thực hiện.
    • Bệnh nhân khám BHYT phải qua bộ phận duyệt chi phí trước khi thực hiện.
-   Bệnh nhân điều trị nội trú được chuyển thẳng xuống danh sách chờ.
♦ Kết nối được hầu hết các máy xét nghiệm có đường kết nối và tín hiệu ra giúp việc nhập kết quả được nhanh và chính xác.
♦ Tự động tính Low, Height dựa theo chỉ số bình thường và thể hiện khác màu trên phiếu kết quả để dể nhận biết.
♦ Quản lý lấy mẫu bệnh phẩm, quản lý bệnh phẩm bằng mã vạch, giúp tránh sai sót trong quá trình lấy mẫu.
♦ Quản lý vật tư, hóa chất khi lấy mẫu, hoặc theo định mức khai báo sẵn.
♦ Quản lý trả kết quả:
-   Kết quả xét nghiệm sẽ được cập nhật, in và trả lại bệnh nhân hoặc các khoa phòng.
-   Bác sĩ có thể xem ngay kết quả trên mạng máy tính và có thể so sánh với kết quả các lần xét nghiệm trước để tư vấn cho bệnh nhân.
♦ Hệ thống báo cáo :
-   Báo cáo danh sách bệnh nhân thực hiện theo : ngày/ tuần/ tháng.
-   In phiếu kết quả cận lâm sàng.
-   Tìm kiếm bệnh nhân.
-   Sổ theo dõi kết quả xét nghiệm.
-   Thống kê số mẫu xét nghiệm.
-   Báo cáo định mức hóa chất.