Quản lý bệnh viện

TRINASOFT là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện đã được triển khai trên nhiều bệnh viện trong toàn quốc. Là một hệ thống được thiết kế mở cùng với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm triển khai tại các bệnh viện lớn nên thời gian hiệu chỉnh các yêu cầu đặc thù của đơn vị rất nhanh, giúp đầy nhanh tiến độ triển khai và vận hành thực tế tại đơn vị.

CÁC PHÂN HỆ QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN :
 • Quản lý đăng ký khám bệnh.
 • Quản lý phòng khám.
 • Quản lý bệnh nhân điều trị ngoại trú
 • Quản lý bệnh nhân cấp cứu (phòng lưu)
 • Quản lý bệnh nhân điều trị nội trú
 • Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ bệnh án
 • Quản lý phẫu thuật - thủ thuật
 • Quản lý phòng giường
 • Quản lý khoa Dược
 • Quản lý nhà thuốc
 • Quản lý viện phí
 • Quản lý xét nghiệm
 • Quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh
 • Quản lý giải phẫu bệnh lý
 • Quản lý vật tư, trang thiết bị y tế
 • Quản lý kho hành chánh quản trị
 • Quản lý công văn
 • Quản lý nhân sự
 • Quản lý lương
 • Quản lý kế toán
 • Quản lý hiếm muộn.
 • Quản lý bệnh án sơ sinh.
 • Hệ thống quản lý trạm y tế phường.
 • Hệ thống báo cáo tổng hợp toàn viện.
 • Hệ thống báo cáo Unicef.
 • Hệ thống báo cáo Bộ Y Tế