Quản lý phòng khám

TRINASOFT đặc biệt phù hợp và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý bằng phần mềm của các phòng khám đa khoa, trong đó quản lý bảo hiểm y tế là một thế mạnh, vì vậy quý đơn vị hãy yên tâm để chúng tôi tư vấn quy trình vận hành cũng như cung cách quản lý để có thể ứng dụng hệ thống một cách tốt nhất.

CÁC PHÂN HỆ QUẢN LÝ TỔNG THỂ PHÒNG KHÁM:
  • Quản lý đăng ký khám bệnh.
  • Quản lý phòng khám.
  • Quản lý khám sức khỏe theo đoàn.
  • Quản lý kho Dược (nhà thuốc).
  • Quản lý viện phí
  • Quản lý xét nghiệm
  • Kết nối máy xét nghiệm
  • Quản lý chẩn đoán hình ảnh
  • Hệ thống báo cáo tổng hợp.