Quản lý phòng mạch

Phần mềm quản lý phòng mạch giúp bác sĩ theo dõi thông tin các lần khám trước của bệnh nhân, nắm bắt được các loại thuốc bệnh nhân sử dụng mà trước đây là một việc rất khó khăn vì các bệnh nhân thường không mang theo sổ khi đi khám. Chí với các thao tác đơn giản nhất cho một bác sĩ khám và kê đơn, nhưng phần mềm cũng đáp ứng đủ các thông tin về chuyên môn cũng như nhu cầu quản lý tại phòng mạch.

CÁC CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG MẠCH :
• Quản lý thông tin hành chính người bệnh :
-    Họ tên bệnh nhân.
-    Năm sinh.
-    Tuổi.
-    Giới tính.
-    Địa chỉ.
-    Điện thoại liên hệ.
• Quản lý thông tin khám bệnh.
-    Ngày giờ khám.
-    Số thứ tự khám.
-    Triệu chứng.
-    Dấu hiệu sinh tồn : Mạch , nhiệt độ, huyết áp, cân nặng, chiều cao.
-    Chẩn đoán bệnh.
-    Cấp toa thuốc cho bệnh nhân.
-    Xem các lần khám trước của bệnh nhân.
-    Xem thuốc sử dụng từng lần khám.
-    Cho lại thuốc của lần khám trước.
• Quản lý kho thuốc : theo các chức năng của phần mềm quản lý nhà thuốc.
THÔNG TIN SẢN PHẨM