04. QL Bệnh nhân cấp cứu - Quản lý bệnh viện

Chức năng

-    Quản lý danh sách bệnh nhân vào phòng lưu.
-    Quản lý danh sách bệnh nhân đang điều trị tại phòng lưu.
-    Quản lý danh sách bệnh nhân ra phòng lưu.
-    Ghi nhận thông tin điều trị tại phòng lưu : ngày giờ vào phòng lưu, bác sĩ điều trị, kết quả điều trị, tình trạng ra viện.
-    Yêu cầu cận lâm sàng.
-    Viện phí tại khoa.
-    Chỉ định tạm ứng.
-    Quản lý tủ trực thuốc, vật tư tiêu hao.
-    Quản lý dự trù thuốc.
-    Quản lý dự trù vật tư tiêu hao tại khoa.
-    Quản lý hoàn trả thuốc.
-    In phiếu tổng hợp y lệnh.
-    Quản lý thông tin dấu sinh tồn.
-    Quản lý dị ứng thuốc.
-    Quản lý thông tin tử vong.
-    Quản lý thông tin tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.
-    Quản lý thông tin phẫu thuật thủ thuật.
-    Theo dõi công nợ.
-    In phiếu thanh toán viện phí.
-    In giấy chuyển viện.
-    Chuyển số liệu thanh toán xuống viện phí.
-    Chuyển chi phí điều trị vào nội trú (nếu bệnh nhân được chỉ định nhập viện).
-    Xem kết quả cận lâm sàng trên mạng.

Mô tả chi tiết

♦ Phân hệ này cho phép tiếp nhận bệnh nhân trực tiếp, cấp mã số bệnh nhân và cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân. Nếu bệnh nhân quá nặng thì chuyển nội trú hoặc chuyển bệnh viện chuyên khoa khác. Việc viện phí được thực hiện theo nguyên tắc thực hiện trước tính phí sau và có thu trước thực hiện sau.
-  Ghi nhận và lưu trữ thông tin về hành chính của bệnh nhân
-  Ghi nhận và lưu trữ thông tin về bảo hiểm y tế của bệnh nhân.
♦ Cung cấp thông tin bệnh sử, điều trị của bệnh nhân cho bác sĩ:
-  Cho phép nhập vào các thông tin về triệu chứng bệnh của bệnh nhân (lâm sàng, cận lâm sàng), cũng nh­ư chẩn đoán và các y lệnh điều trị của bác sĩ.
-  Cho phép truy cập vào CSDL bệnh án của bệnh nhân để tìm hiểu thêm về tiền sử bệnh trước đó.
♦ Cho phép gửi thông tin yêu cầu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến các khoa cận lâm sàng, nếu bệnh nhân cần phải làm xét nghiệm cận lâm sàng trong quá trình chẩn đoán.
♦ Kết quả cận lâm sàng kèm với hình ảnh được trả về qua mạng nội bộ, giúp bác sĩ theo dõi trực tiếp trên phần mềm mà không cần xem qua phiếu kết quả của bệnh nhân.
♦ Quản lý các tr­ường hợp tử vong:
-  Chẩn đoán của bác sỹ lâm sàng.
-  Biên bản kiểm thảo tử vong.
-  Mổ tử thi, khám nghiệm, kết luận giải phẫu bệnh để thẩm định chẩn đoán của bác sĩ lâm sàng là đúng, sai, lý do đúng sai.
-  Quản lý hình ảnh giải phẫu bệnh lý phục vụ hội nghị và l­ưu trữ.
-  Kết luận của khoa giải phẫu bệnh.
♦ Quản lý các tr­ường hợp tai nạn thương tích, tai nạn giao thông:
-  Ghi nhận ngày giờ xảy ra tại nạn.
-  Địa điểm xảy ra tai nạn.
-  Nguyên nhân tai nạn.
-  Diễn biến sau tai nạn.
-  Bộ phận bị thương.
-  Xử trí sau tai nạn.
-  Tình trạng thương tích lúc vào viên.
-  Tình trạng thương tích lúc ra viện.
-  Thông tin về việc sử dụng nón bảo hiểm.
-  Thông tin về việc sử dụng rượu bia.
-  Thông tin phương tiện gây tai nạn.
♦ Hỗ trợ công tác chuyên môn phục vụ ng­ười bệnh:
-  Cung cấp thông tin về thuốc cho bác sĩ (thuốc cận date, thuốc cần sử dụng gấp, số lượng thuốc hiện còn tại khoa d­ược).
-  Cảnh báo cho bác sĩ trong các tr­ờng hợp chỉ định thuốc không hợp lý (bệnh nhân dị ứng thuốc).
-  Ghi nhận và lưu trữ  chi phí thuốc - vật tư sử dụng trong tủ trực cho bệnh nhân.
-  Quản lý cấp đơn thuốc cho người bệnh ra về.
-  Quản lý tủ thuốc cấp cứu, theo dõi nhập xuất tồn tủ trực của khoa.
-  Các phiếu dự trù, phiếu bù tủ trực thuốc, vật tư y tế sẽ đư­ợc chuyển xuống chư­ơng trình quản lý khoa d­ựợc.
-  Quản lý chi phí khác sử dụng tại khoa.
-  Thông báo chi tiết về chi phí điều trị cho bệnh nhân (chính sách, BHYT, dịch vụ ): Tiền thuốc, giư­ờng bệnh, tiền xét nghiệm, viện phí,... có đối chiếu (theo dõi công nợ ) với số tiền bệnh nhân đã nộp (tạm ứng), để tránh các tr­ường hợp thất thoát viện phí.
-  Gửi thông tin yêu cầu cấp phát thuốc đến khoa d­ược.
-  Gửi thông tin chi phí điều trị đến bộ phận tài chính để thu tiền dịch vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm và tiền thuốc của bệnh nhân.
    • Tập hợp chính xác viện phí : BHYT, Người nghèo, Trẻ em dưới 6 tuổi, Dịch vụ…
    • In bảng kê viện phí của bệnh nhân.
    • Đối chiếu các khoản: tạm ứng, thu trước, miễn giảm...của bệnh nhân.
    • Bảng kê các khoản thu của khoa, bác sĩ chỉ định, bác sĩ thực hiện.