14. QL Nhân sự - Quản lý bệnh viện

Chức năng

♦ Quản lý hành chính :
-   Quản lý hồ sơ nhân viên
-   Quản lý hợp đồng lao động.
-   Quản lý diễn biến lương, phụ cấp.
-   Quản lý thông tin tài sản.
-   Quản lý thông tin Đoàn – Đảng.
-   Quản lý quá trình công tác.
-   Quản lý quá trình đào tạo.
-   Quản lý khen thưởng – kỹ luật.
-   Quản lý phép năm.
-   Quản lý thai sản.
-   Theo dõi hợp đồng lao động.
-   Theo dõi chế độ nâng lương.
-   Quản lý tăng, giảm nhân sự.
-   Quản lý điều động nhân sự.
♦ Quản lý chấm công :
-   Quản lý chấm công vân tay.
-   Đăng ký lịch trực.
-   Duyệt lịch trực.
-   Chấm công theo ca : hành chính, ngoài giờ, trực.
-   Chấm công theo lịch trực đã đăng ký.
-   Theo dõi chấm công.
-   Theo dõi trực.
♦ Thống kê báo cáo :
-   Thống kê danh sách nhân viên
-   Thống kê chi tiết chấm công.
-   In bảng chấm công.
-   In bảng lương, phụ cấp.
-   Thống kê đi trể, về sớm.
-   Thống kê nhân viên theo chức danh.
-   Thống kê nhân viên theo bằng cấp.
-   Thống kê nhân viên theo trình độ.
-   Thống kê nhân viên theo độ tuổi.
-   Danh sách nhân viên được nâng lương.
-   Thống kê chứng chỉ chuyên ngành.
-   Thống kê nhân viên tham gia BHXH.
-   Biến động nhân lực

Mô tả chi tiết

♦ Lưu trữ thông tin lý lịch nhân viên phục vụ cho việc thống kê báo cáo của phòng tổ chức, của bệnh viện.
♦ Quản lý chấm công bằng vân tay, ghi nhận giờ vào, giờ ra chính xác theo thời gian thực, tạo môi trường làm việc khoa học và công bằng.
♦ Quản lý hợp đồng lao động, diễn biến lương và phụ cấp.
♦ Quản lý thai sản, bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
♦ In ra các thông tin :
-   In sơ yếu lý lịch.
-   In hợp đồng lao động.
-   Thống kê danh sách nhân viên.
-   Thống kê chi tiết chấm công.
-   In bảng chấm công.
-   In bảng lương, phụ cấp.
-   Thống kê đi trể, về sớm.
-   Thống kê theo chức danh.
-   Thống kê theo bằng cấp.
-   Danh sách nhân viên được nâng lương.
-   Thống kê chứng chỉ chuyên ngành.
-   Thống kê nhân viên tham gia BHXH.
-   Biến động nhân lực.