01. QL Đăng ký khám bệnh - Quản lý phòng khám

Chức năng

-    Hiển thị danh sách bệnh nhân chờ đăng ký khám ra màn hình LCD.
-    Ghi nhận thông tin ngày giờ đăng ký khám bệnh.
-    Điều phối bệnh nhân vào các phòng khám(một hoặc nhiều phòng khám đồng thời).
-    Cấp số thứ tự phòng khám (lấy STT thông thường, STT khẩn, STT đặt trước và STT ưu tiên).
-    Xác định đối tượng bệnh nhân : BHYT hay Dịch vụ, …
-    Ghi nhận thông tin BHYT (nếu là bệnh nhân BHYT).
-    Ghi nhận thông tin thân nhân người bệnh.
-    Quản lý lịch hẹn bệnh nhân.
-    Cảnh báo bệnh nhân BHYT đến khám khi chưa hết thuốc của đợt trước.
-    Cảnh báo bệnh nhân BHYT đến khám khi vừa xuất viện trong ngày.
-    Cho phép xem lại các lần đăng ký khám trước của bệnh nhân.
-   Ghi nhận tình trạng bệnh nhân đã khám - chưa khám để bộ phận đăng ký khám chuyển bệnh nhân sang phòng khám khác để tránh quá tải.
-    Cho phép người dùng tìm kiếm bệnh nhân đã đăng ký.

Mô tả chi tiết

♦ Có thể kết nối với hệ thống quản lý hàng đợi (thể hiện trên màn hình LCD) để gọi bệnh nhân vào đăng ký bằng loa.
♦ Cấp mã số bệnh nhân : mã số được cấp tự động, có cơ chế kiểm soát chống trùng số khi có nhiều máy tiếp đón hoặc nhiều khu vực tiếp đón.
-  Mã BN là một số gồm 8 chữ số: trong đó 2 chữ số đầu chương trình tự động lấy 2 số cuối của năm bệnh nhân bắt đầu đăng ký vào hệ thống, 6 chữ số tiếp theo được tăng tự động trong năm.
-  Mỗi người bệnh có một mã số duy nhất trong hệ thống.
♦ Ghi nhận và lưu trữ thông tin hành chính của ng­ười bệnh vào CSDL (nếu trong CSDL chư­a có), bao gồm : Họ và tên, ngày sinh, năm sinh, giới tính, địa chỉ, ...
-   Thông tin này được sử dụng chung cho các phân hệ khác và dùng để in chứng từ nên đòi hỏi sự chính xác cao.
-   Chương trình có hổ trợ nhập tắt giúp nhập liệu nhanh và hạn chế sai sót.
-   Địa chỉ bệnh nhân được quản lý theo 4 cấp dưới dạng danh mục giúp hổ trợ tìm kiếm bệnh nhân và thống kê báo cáo theo khu vực, tỉnh thành.
♦ Ghi nhận và lưu trữ thông tin bảo hiểm y tế.
-   Thông tin này xác định mã quyền lợi của người bệnh và dùng để tính toán mức đồng chi trả của người bệnh.
-   Chương trình có chức năng đọc mã vạch và lấy được các thông tin mã hóa trên thẻ giúp đẩy nhanh việc nhập liệu và tránh bị sai sót khi nhập thẻ, đồng thời chương trình cũng lưu lại chuỗi ký tự quản lý trên thẻ để có thể báo với BHXH khi bị trùng thẻ.
♦ Ghi nhận và lưu trữ thông tin đăng ký khám bệnh.
-   “Thẻ đăng ký số hoá” này sẽ là cơ sở để tìm kiếm thông tin trong CSDL hồ sơ bệnh án, phục vụ quá trình khám, chữa bệnh sau này.
-   Cho phép sắp xếp, phân loại bệnh và đ­ưa vào một hàng đợi các bệnh nhân chờ khám ở các phòng khám bệnh.
-   In biên lai thu tiền đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT và in phiếu khám đối với bệnh nhân có thẻ BHYT. Phiếu này có tác dụng xác nhận bệnh nhân trong quá trình khám.
-   Cho phép xem các lần đăng ký khám trước của bệnh nhân.
-   Cho phép xem số lượng bệnh nhân chưa khám, đã khám theo từng phòng khám phục vụ cho việc sắp xếp, phân loại bệnh